Historie společnosti

  • Risk-Management-Consulting, s.r.o. (RMC) byla založena počátkem roku 1998 Dr. Hansem Hajekem, rakouským občanem s českými kořeny a Ing. Martou Kollárovou, slovenskou občankou, která v minulosti řídila pražskou pobočku mezinárodní společnosti pojišťovacích makléřů. Dr. Hajek má víceleté zkušenosti na různých postech velké rakouské pojišťovny, nakonec byl CEO velké mezinárodní makléřské společnosti v Rakousku.
  • Od počátku se společnost RMC specializuje na spolupráci se zahraničními pojišťovacími makléři, tj. na pojištění zahraničních investic v České republice.
  • Z toho důvodu je RMC členem vícero mezinárodních makléřských sítí.
  • V roce 2006 se RMC stala členem belgické makléřské skupiny Van Dessel
  • V roce 2011 se Van Dessel rozhodl opustit český pojistný trh a dohodl se s původními vlastníky a Ing. Zimčíkovou na zpětném odkoupení podílů RMC. Spolupráce se všemi zahraničními partnery včetně skupiny VanDessel zůstala na stejné přátelské a důvěrné úrovni.
  • V současnosti má RMC své kanceláře v Praze a v Otrokovicích a sestává ze stabilního týmu 8 zaměstnanců, s víceletými zkušenostmi v oboru, většinou s vysokoškolským technickým vzděláním a ovládajícími minimálně jeden světový jazyk na vysoké úrovni.

 

Management společnosti 


Ing. Marta Kollárová, Dr.Hans Hajek, Ing. Michaela Zimčíková